Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Огляд стейкхолдерів | Глава 21. Транс-європейські мережі

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

Створене у 2022 році міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (шляхом об’єднання двох міністерств — міністерства інфраструктури та міністерства розвитку громад) є головним урядовим органом, відповідальним за транспортну інфраструктуру в Україні. Зокрема, міністерство відповідальне за національні та міжнародні перевезення, відносини з міжнародними організаціями та підготовку стратегічних та планових документів. Очолює міністерство Олександр Кубраков, який також обіймає посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Заступником міністра з питань європейської інтеграції є Анна Юрченко. У структурі міністерства діє Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.

Найвищим органом енергетичної політики в Україні є Міністерство енергетики України. З 2021 року посаду міністра енергетики займає Герман Галущенко, а посаду заступника міністра з питань євроінтеграції — Ярослав Демченков. Також у складі міністерства працює директорат з питань європейської інтеграції.

Експлуатація, обслуговування та розвиток національних енергетичних мереж здійснюється державними операторами електроенергетики «Укренерго» та ГТС України.

Важливе значення для інфраструктурної політики також має Державне агентство інфраструктурних проєктів України (Укрінфрапроект), центральний орган виконавчої влади у структурі Міністерства інфраструктури. На нього покладені функції з реалізації державної політики щодо розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури повітряного, морського та річкового транспорту.

Післявоєнним відновленням України (у тому числі відновленням транспортної та енергетичної інфраструктури) буде займатись створене у 2023 році Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Установа була створена на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг.

Законодавча база:

Новий базовий закон про ринок електричної енергії України (№ 4493)  був прийнятий у 2017 році. Останні зміни у нього вносились у 2023 році.

Національна транспортна стратегія (до 2030 року) була прийнята у 2018 році. План заходів на реалізацію Стратегії був затверджений у 2021 році. 

Закон України про електронні комунікації був прийнятий у 2021 році. Останні правки у нього вносились у 2023 році.

Механізми громадського контролю

При міністерстві розвитку громад та інфраструктури, а також при міністерстві енергетики працюють громадські ради — колегіальні виборні консультативно-дорадчі органи.Серед провідних громадських організацій із експертизою у галузі:
Центр транспортних стратегій
CEDOS
Dixi Group