Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 18 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2)

Україна має певний рівень підготовки у сфері статистики. Вона зробила перші кроки, щоб узгодити себе з деякими acquis ЄС, включаючи прийняття законодавства, що інтегрує Кодекс практики європейської статистики, щоб гармонізувати національну статистичну систему з європейськими нормами та стандартами. Необхідно зміцнити адміністративний потенціал залучених установ і покращити координацію між ними.