Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 27 acquis ЄС

Ранній етап підготовки (1)

Україна знаходиться на ранній стадії підготовки у сфері навколишнього середовища та зміни клімату. Останніми роками Україна зробила важливі кроки у розбудові своєї екологічної нормативно-правової бази та деякі кроки щодо реформування інституційної бази та acquis у сфері клімату. Прогалини в рівні узгодженості законодавства зросли з розширенням і поглибленням acquis ЄС у цих сферах після Європейської зеленої угоди. Загалом, необхідно вирішити проблеми, що залишаються щодо спроможності прийняти відповідні acquis ЄС, інтеграцію Зеленої угоди ЄС у всі сфери політики, а також ефективне впровадження та виконання законодавства.