Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 29 acquis ЄС

Добрий рівень підготовки (4)

Україна має хороший рівень підготовки у сфері Митного союзу. Країна підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (Common Communication Network) і використовує нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS). Україна є частиною Конвенції про спільний транзит, яка на 100% базується на системі транзиту Союзу. Незважаючи на те, що митне законодавство в більшості своїй наближене, воно потребує певного подальшого узгодження з acquis ЄС, передбаченого новим Митним кодексом, який має бути прийнятий у 2023 році. Покращення адміністративної спроможності в ІТ-секторі має бути пріоритетним. Для покращення імплементації та виконання митного законодавства, яке відповідає вимогам ЄС, знадобляться певні зміни поточних процедур і методів роботи в деяких сферах діяльності.