Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 3 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2)

Україна має певний рівень підготовки в цій сфері. Ставлення до іноземних постачальників послуг щодо свободи заснування та свободи надання послуг загалом відповідає загальним принципам законодавства ЄС. В Україні немає чіткої різниці між вимогами, які застосовуються до власників підприємств, які надають послуги із заснування в Україні, та вимогами, які застосовуються до підприємств, заснованих за межами України, які надають транскордонні послуги в Україні. Крім того, оскільки Директива 2006/123/ЄС поширюється на широкий спектр послуг, узгодження з нею все ще потребує ретельного перегляду та оцінки галузевого законодавства в Україні. Україна частково узгодила з acquis ЄС питання професійної кваліфікації та пошти.