Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 16 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2)

Україна має певний рівень підготовки у сфері оподаткування. Країна досягла значного прогресу у приведенні законодавства про ПДВ у відповідність до acquis ЄС. Існують певні законодавчі прогалини, пов’язані з місцем постачання товарів і послуг та відсутністю схеми відшкодування ПДВ для незареєстрованих платників податку. Законодавство України здебільшого відповідає структурі законодавства ЄС щодо акцизного збору. Обсяг товарів, що підпадають під акцизний збір, необхідно привести у відповідність до acquis ЄС, включаючи законодавчу базу щодо енергетичних продуктів та електроенергії. Україні ще потрібно прийняти систему складування та призупинення сплати мита в ЄС та запровадити електронний контроль переміщення товарів, щодо яких відкладено сплату мита.