Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 7 acquis ЄС

Ранній етап підготовки (1)

Загалом, узгодження України з acquis щодо права інтелектуальної власності знаходиться на ранній стадії підготовки. Країна повинна продовжувати приведення свого законодавства у відповідність до acquis ЄС і, зокрема, покращити результати його виконання у цій сфері. Необхідно посилити боротьбу з контрафактною продукцією в усіх правоохоронних органах. Україні слід скористатися перевагами співпраці з EUIPO для зміцнення інституційної спроможності та кращого захисту прав інтелектуальної власності.