Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 9 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2)

Україна має певний рівень підготовки у сфері фінансових послуг. Загалом, вона наблизила частину свого законодавства до acquis ЄС на основі Угоди про асоціацію між Україною та AA/DCFTA. НБУ дотримується рекомендацій Базельського комітету щодо банківського нагляду та нормативно-наглядової бази ЄС. Завдяки зусиллям із реформування з 2014 року банківський сектор показав свою стійкість, а фінансовий сектор залишався загалом стабільним під час кризи. Що стосується інфраструктури фінансового ринку, основні acquis ЄС діють, а імплементація додаткових законів все ще триває. Необхідне подальше узгодження з правилами ЄС у сферах банківського регулювання та нагляду, відновлення та врегулювання, страхових ринків, пенсій та нагляду за ринками капіталу. Загалом ринки страхування та капіталу залишаються недостатньо розвиненими.