Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 17 acquis ЄС

Середня підготовка (3)

Україна помірно підготовлена у сфері економічної та монетарної політики. Законодавство країни про Центральний банк лише частково відповідає acquis ЄС. Фіскальні рамки та середньостроковий бюджет існують, однак незалежної фіскальної установи немає. Статистика фінансів національного уряду не включає статистику процедури надмірного дефіциту. Що стосується фіскальної політики, законодавство частково узгоджено з acquis ЄС, особливо щодо податкової політики. Залишаються проблеми з ефективним впровадженням і забезпеченням виконання законодавства, зокрема щодо покращення збору доходів і забезпечення впровадження середньострокового бюджетного планування та незалежності Центрального банку, який також потребує більшої наглядової спроможності.