Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Євроінтеграція” шкіл: як європейські підходи змінюють українську освіту

Реформа системи шкільної освіти - одна із найбільш успішних реформ, які впроваджуються в Україні протягом останніх років. А зміни у системі середньої освіти в Україні є хорошим прикладом того, як…

Оцінка Єврокомісії – Глава 26 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2) Україна має певний рівень підготовки щодо завдань ЄС. Система освіти загалом узгоджується з ними. Україна також узгоджена з цілями ЄС щодо молодіжної політики. Культурна політика України…

Огляд стейкхолдерів | Глава 26. Освіта та культура

Інституції та законодавча база

Урядова координація:

Центральним урядовим органом, який координує систему освіти є міністерство освіти та науки України. З березня 2023 року міністерство очолює Оксен Лісовий. У складі міністерства функціонує Директорат європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик. Його очолює Альбіна Цятковська. Серед завдань Директорату - забезпечення відповідності державної політики Угоді про асоціацію з ЄС, а також взаємодії та співробітництва з відповідними інституціями Європейського Союзу. У складі Директорату функціонує Експертна група з європейської інтеграції.