Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оцінка Єврокомісії – Глава 26 acquis ЄС

Певний рівень підготовки (2)

Україна має певний рівень підготовки щодо завдань ЄС. Система освіти загалом узгоджується з ними. Україна також узгоджена з цілями ЄС щодо молодіжної політики. Культурна політика України широко відображає загальні пріоритети Нового європейського порядку денного для культури. Україна має високий рівень співпраці з європейськими партнерами у сфері спорту. Країна в цілому узгоджена з політикою ЄС щодо навчання та кваліфікації.