Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Огляд стейкхолдерів | Глава 1. Вільний рух товарів

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

Дана глава acquis орієнтована більшою мірою на ухвалення спільних договорів і регуляцій, а не на співпрацю на інституційному рівні. Втім, можна виділити декілька важливих урядових органів, які залучені у координації вільного руху товарів між Україною та країнами ЄС.

Огляд стейкхолдерів | Глава 2. Свобода пересування працівників

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

В Україні немає відомства, яке б безпосередньо займалось забезпеченням права на вільне пересування працівників і підтримкою мігрантів, що працюють у країнах ЄС. Це робить країну не готовою до доступу до Європейської мережі служб зайнятості. Створення такого відомства очікує від України ЄС.

Огляд стейкхолдерів | Глава 3. Право заснування та свобода надання послуг

Інституції та законодавча база

Урядова координація 

Ця глава регулює специфіку надання транскордонних послуг і забезпечує визнання професійних кваліфікацій для громадянина будь-якої країни ЄС в Україні. Окрім того, глава також регулює узгодження надання поштових послуг різними країнами ЄС. Впровадження цієї глави переважно пов'язане з прийняттям регуляцій і договорів, а не з роботою окремих інституцій.

Огляд стейкхолдерів | Глава 4. Вільний рух капіталу

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

Згідно з дорожньою картою скасування валютних обмежень, Національний банк України відповідальний за поступових перехід до режиму вільного руху капіталу, враховуючи темпи покращення макроекономічної ситуації в Україні. Головою Національного Банку станом на зараз є Андрій Пишний. Також до повноважень НБУ належить валютний нагляд банків і фінансових інституцій. У той час як Державна податкова служба України займається валютним наглядом інших резидентів і нерезидентів.

Огляд стейкхолдерів | Глава 5. Державні закупівлі

Урядова координація: 

Найвищим урядовим органом, що регулює питання, пов’язані з державними закупівлями є Міністерство економіки України. У складі міністерства функціонує Департамент сфери публічних закупівель та конкурентної політики, який очолює Ганна Мєдвєднікова. Для укладання всіх контрактів на суму, що перевищує 50 000 грн. українське законодавство зобов'язує будь-які державні структури користуватись системою електронних закупівель ProZorro.

Огляд стейкхолдерів | Глава 6. Корпоративне право

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

Вищим урядовим органом, відповідальним за корпоративне право в Україні є Міністерство юстиції. Заступником міністра юстиції з питань європейської інтеграції є Людмила Сугак. Безпосередньо цією сферою в апараті міністерства опікується Департамент цивільного законодавства та підприємництва.

Огляд стейкхолдерів | Глава 7. Право інтелектуальної власності

Урядова координація:

Основним органом, відповідальним за регуляцію інтелектуального права в Україні, є створений у 2019 році Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності, що працює у рамках Міністерства економіки України. Основним завданням департаменту є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності, зокрема заходів щодо приведення законодавства України у відповідність з нормами законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Огляд стейкхолдерів | Глава 8. Політика конкуренції

Урядова координація: 

Ключовим органом, що займається політикою конкуренції в Україні є Антимонопольний Комітет України — утворений у 1993 році державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Установа контролюється Президентом України та щорічно звітує перед парламентом.

Огляд стейкхолдерів | Глава 9. Фінансові послуги

Інституції та законодавча база

Основні функції щодо регулювання фінансового сектору в Україні здійснюють Національний Банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. НБУ як центральний банк України має повноваження видавати ліцензії суб'єктам, які мають намір здійснювати страхову діяльність.

Огляд стейкхолдерів | Глава 10. Інформаційне суспільство та медіа

Інституції та законодавча база

Урядова координація:

З 2020 року, після об’єднання двох міністерств, Міністерство культури та інформаційної політики стало головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері. Посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції з червня 2022 року займає Тарас Шевченко.