Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Огляд стейкхолдерів | Глава 18. Статистика 

Інституції та законодавча база

Урядова координація:

Центральним органом статистики та основним постачальником статистичних даних в Україні є Державна служба статистики України, яка є центральним органом виконавчої влади. 

Згідно із законопроєктом, прийнятим у серпні 2022 року, до національної статистичної системи крім Держстату та підприємств і організацій, які належать до сфери його управління, також входять Національний Банк України і Міністерство Фінансів України. Крім того, збирають і поширюють офіційну статистику чимало інших урядових органів (наприклад, МОЗ чи МОН). Вони погоджують свої статистичні форми з Держстатом.

Діяльність Державної служби статистики України спрямовується і координується представниками Кабінету Міністрів України. З 2019 року відповідальним за координацію роботи Держстату є міністр Кабінету Міністрів.

Проєктом “диджиталізації” Держстату наразі займається міністерство цифрової трансформації. У рамках цих планів, зокрема, мають відкрити новий портал Держстату у другій половині 2023-го року та скоротити кількість працівників установи.

З 2023 року функціонує Національна рада з питань статистики – консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, що займається забезпеченням відповідності української статистичної системи міжнародним стандартам.

Законодавча база:

Новий базовий Закон України про офіційну статистику був прийнятий у серпні 2022 року після чого попередній закон 1992 року втратив свою чинність. Метою ухвалення нового закону була гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС. Зокрема, кодексом норм Європейської статистики та низці регламентів Європейського Парламенту та Ради.

Нова програма розвитку державної статистики до 2028 р. була затверджена Кабінетом Міністрів у вересні 2023 року.

Механізм громадського контролю

Для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері статистики функціонує Громадська рада при Державній службі статистики України. До її складу входять понад 30 представників громадських організацій.