Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Огляд стейкхолдерів | Глава 4. Вільний рух капіталу

Інституції та законодавча база

Урядова координація: 

Згідно з дорожньою картою скасування валютних обмежень, Національний банк України відповідальний за поступових перехід до режиму вільного руху капіталу, враховуючи темпи покращення макроекономічної ситуації в Україні. Головою Національного Банку станом на зараз є Андрій Пишний. Також до повноважень НБУ належить валютний нагляд банків і фінансових інституцій. У той час як Державна податкова служба України займається валютним наглядом інших резидентів і нерезидентів.

У координації вільного руху капіталу також залучена Державна служба фінансового моніторингу України — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Законодавча база:

Правова база глави acquis щодо вільного руху капіталу переважно пов’язана з міжнародними угодами та договорами. Серед українських законів, що пов’язані із регуляцією сфери вільного руху капіталу варто виділити передусім закон України “Про валюту і валютні операції” (№ 2473-VIII) 2018 року.

Механізми громадського контролю

У складі Нацбанку України та Державної податкової служби функціонують громадські ради, що працюють як колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган.